با ما در تماس باشید

44498346

پست الکترونیکی

info@bmspros.com

اعلام  و اطفاء حریق هوشمند


در یک ساختمان هوشمند، زمانی که صاحب خانه‌ بیرون از منزل است، اغلب لوازم هوشمند به طور خودکار خاموش می‌شوند و با ورود مجدد ساکنین، این دستگاهها تنظیم و فعال می‌شوند. اما برخی سیستمهای مهم در یک ساختمان هوشمند وجوددارد که همیشه در هر شرایطی باید آماده به خدمت باشند. این دو عنصر زنگ هشدار و سیستم ایمنی آتش است.
یکی از اجزای مهم در سیستم ایمنی آتش، سنسورها هستند. این سنسورها اغلب سنسورهای مادون قرمز، سنسورهای آشکارساز گاز و آشکارسازهای دود می‌باشند. در حقیقت این سنسورها چشم و گوش سیستم ایمنی آتش برای نظارت بر خطرات هستند. زمانی که یک خطر شناسایی می‌شود، نقش سیستم هشدار اتوماسیون خانه برای شماره‌گیری و اطلاع‌رسانی خودکار بسیار حیاتی است. سیستم امنیتی ساختمان هوشمند باید به نحوی عمل کند که کاربران اجازه تنظیم شماره‌های متعدد برای تماسهای اضطراری را داشته‌باشند. همچنین کاربران باید قادر به تنظیم سیستم زنگ خطر برای ارسال هشدار به تلفن همراه باشند.

اجزای اصلی سیستم اعلام حریق
سیستم‌های اعلام حریق هوشمند، در یک عملیات اورژانس نقش مهمی در پیشگیری از تلفات بازی می‌کنند. هدف اصلی این سیستم‌ها، کشف زودهنگام آتش و اطلاع‌رسانی به ساکنان و ارسال گزارشات اضطراری به مسئولان مربوطه است.
در ادامه به اجزای مختلف سیستم اعلام حریق اشاره می‌شود:
•    پنل کنترل اعلام حریق (FACP)
این بخش، بخش مرکزی یک سیستم اعلام حریق هوشمند است. این پنل بر دستگاههای پایه ای (Initiating Devices) نظارت می‌کند و سپس دستگاههای اطلاع‌رسانی را در زمان دریافت یک سیگنال اخطار، فعال می‌کند. مقیاس نظارت این پنل ها، می‌تواند از یک محدوده تا چندین ساختمان متغیر باشد.

•    دستگاههای پایه
این دستگاهها آتش را کشف می‌کنند و آنرا به پنل کنترل اعلام حریق اطلاع می‌دهند. این دستگاهها هم به صورت دستی و هم به صورت خودکار قابل تنظیم هستند تا نسبت به گرما، دود یا شعله واکنش نشان دهند. زمانی که یکی از این دستگاهها فعال شود، پنل کنترل در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد.

•    دستگاههای اطلاع رسانی
پس از اینکه پنل کنترل، یک سیگنال را از دستگاه پایه دریافت کرد و به وضعیت هشدار رفت، دستگاههای خروجی را برای اعلام حریق به ساکنین ساختمان  فعال می‌کند. این دستگاهها شامل زنگ‌ها، بوق‌ها، بلندگوها، موزیک‌هایی خاص و چراغ چشمک زن می‌باشند.
کار دیگر پنل کنترل، اطلاع‌رسانی به مسئولان اورژانس است. معمولا اینکار از طریق ارسال سیگنال به یک ایستگاه نظارت مرکزی انجام می‌شود تا نزدیکترین پاسخ‌دهنده به محل اعزام شود.
در نهایت، دستگاه‌های خروجی نیز وجود دارد که تجهیزاتی نظیر سیستم‌های تهویه را برای جلوگیری از انتشار دود خاموش می‌کنند و سیستم‌های خودکاری نظیر سیستم آب پاش را برای کنترل آتش فعال می‌کنند.

UA-89929177-1
EnglishIran