با ما در تماس باشید

44498346

پست الکترونیکی

info@bmspros.com

اتوماسیون اسانسور هوشمند

آسانسور هوشمند

مردم بیش از پیش به زندگی شهری و کار در شهر گرایش پیدا کردهاند. به همین دلیل تقاضا برای زیرساختهای کارآمد و موثر در حال افزایش است. ساختمانها بلندتر و پرجمعیتتر می شوند، ادارات گسترش پیدا میکنند و هزینههای عملیاتی افزایش مییابد. نوآوریهای تکنولوژی از جمله نصب و راهاندازی آسانسور، تکامل پیداکرده‌اند و امروزه سیستمهایی مثل آسانسورهوشمند مطرح شده‌اند.
مردم برای تردد به محل کار یا خانه، روزانه زمانی را در حال انتظار برای آسانسور به سر می‌برند. نصب و راه‌اندازی آسانسورهای هوشمند به صورت بالقوه، زمان انتظار و سوارشدن و توقف غیرضروری را کاهش می‌دهد. در پاسخ به نیاز مردم، آسانسورهای هوشمند کامپیوتری شده‌اند و نسبت به آسانسورهای سنتی، اطلاعات بیشتری را جمع‌آوری می‌کنند و می‌دانند چه تعداد از افراد می‌خواهند در هر طبقه پیاده یا سوار شوند.
زمانی که ساکنان ساختمان وارد لابی می‌شوند، یک صفحه کلید یا کارت کلید برایشان درنظر گرفته شده‌است. کاربران، طبقه موردنظر خود را روی صفحه کلید وارد می‌کنند و یا کارت کلید امنیتی را در جایگاه قرارمی‌دهند و سیستم هوشمند به آنها یک ماشین آسانسور (elevator car) اختصاص می‌دهد. برای نمونه، کسانی که می‌خواهند به طبقه 20، 21، 26  بروند در یک گروهبندی و یک آسانسور قرار می‌گیرند و کسانی که می‌خواهند به طبقه 12،14و16  بروند در یک گروه دیگر قرار می‌گیرند و آسانسوری جداگانه برایشان درنظر گرفته می‌شود. با این حساب به جای اینکه در یک طبقه دو آسانسور توقف کنند، فقط یک آسانسور مرتبط توقف خواهدکرد و طبیعتا تعداد توقف کمتر، منجر به این می‌شود که افراد سریعتر به مقصد خود برسند.
با توجه به اینکه آسانسورهای هوشمند از صفحه کلید و یا کارت کلید استفاده می‌کنند، دکمه‌ای برای عموم مردم درنظر گرفته نشده‌است و آسانسور می‌داند شما می‌خواهید به کدام طبقه بروید. بعلاوه آسانسور، بر توزیع وزن نظارت دارد و در صورتی که ظرفیت کافی وجود داشته‌باشد، سرنشین جدید را می‌پذیرد.
درست است که آسانسور هوشمند هزینه بالایی برای نصب و راه‌اندازی دارد اما بسیار کارآمد است. با به حداقل رساندن حرکت زمانی که کسی در آسانسور نیست، سایش کمتری ایجاد می‌شود و طول عمر آسانسور و اجزای آن افزایش می‌یابد. با وجود آسانسور هوشمند در یک سازمان، کارکنان زمان کمتری را درانتظار آسانسور به سر می‌برند که این خود موجب افزایش بهره وری می‌شود.
علاوه براین، آسانسورهای هوشمند می‌توانند راحتی و توجه بیشتری برای افراد فراهم کنند. با توجه به اینکه آسانسور هوشمند اطلاعات محیطی را جمع آوری می‌کند، بنابراین می‌تواند عادات سواری یک فرد خاص را یادبگیرد و به یاد داشته باشد و آنرا برای آن شخص تکرارکند. این گزینه، بهترین امکان به خصوص برای افراد ناتوان و مسن  و معلول است. بعنوان مثال با توجه کندی حرکت آنها، درب آسانسور زمان بیشتری برایشان بازنگه داشته می‌شود. همچنین با توجه به اینکه از کارت کلید استفاده می‌شود، افرادی که دچار نقص در بینایی هستند، با مشکل استفاده از صفحه کلید و وارد کردن طبقه موردنظر خود مواجه نیستند.
آسانسورهای هوشمند در حال تبدیل شدن به یک ضرورت هستند. جمعیت بیشتر و ساختمانهای بزرگ، نیازمند آسانسورهایی کارآمدتر هستند و آسانسور هوشمند پاسخی به این تقاضاست. این سیستم هوشمند به دنبال درک نیازها و مقاصد افراد است.

UA-89929177-1
EnglishIran